Regler ved brug af friluftsbadet:
 • Spiritus og rygning er FORBUDT!
 • Sko er IKKE tilladt. Tag derfor et par overtrækssko på, eller tag skoene af, tak.
 • Det er IKKE tilladt af tage billeder i eller omkring friluftsbadet!
 • Man må IKKE løbe omkring bassinet!
 • Mad, is og slik må KUN indtages på området med bord-bænkesæt eller på vores græsarealer. Ved tvivl spørg livredderen eller kioskmedarbejderen. 
 • Medbragt drikkelse må IKKE nydes i friluftsbadet. Drikkelse kan købes i kiosken. 
 • Medbragt mad må GERNE nydes på anviste områder.
 • Alle skal være grundig afvaskede UDEN badetøj, inden man benytter bassinerne. 
 • Plader og boldspil må KUN forgå på den lave ende af vores 25 m. bassin.
 • Børn med badevinger må IKKE ophold sig på den dybe ende af vores 25 m. bassin. 
 • Hunde og andre dyr må IKKE medbringes på friluftsbadets område.
 • Livredderen skal ALTID respekteres!
 • Man bader på eget ansvar, livredderen er der kun for at holde opsyn med badegæsterne.
Overholdes dette ikke, kan man blive bortvist! 
Vi tillader os af økonomiske årsager at lukke kl. 15.00, hvis der er mindre end 5 badende gæster!
Ruds Vedby Svømmeklub